Východní dimenze EPS v kontextu energetické politiky EU, in Kuchyňková, P.: Priority ČR v Evropské politice sousedství – východní dimenze