Strategický a tržně orientovaný přístup k energetické politice v koncepčních dokumentech České republiky a Evropské unie