2016

Vlček, Tomáš. "Critical assessment of diversification of nuclear fuel for the operating VVER reactors in the EU." Energy Strategy Reviews 13–14 (2016): 77-85.
Vlček, Tomáš. "Diversification of Nuclear Fuel for the VVER Reactor Design within the EU." In Towards a common European energy policy? Perceptions of energy security., Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland., 2016.
Osička, Jan, Petr Ocelík, and Břetislav Dančák. "The impact of Polish unconventional production on the regional distribution of natural gas supply and transit: A scenario analysis." Energy Strategy Reviews 2016 (2016).
Vlček, Tomáš. "Security of Nuclear Fuel Fabrication for the Operating VVER Reactor Design Technology in the European Union." In European Energy Union: Why Do We Need It And How Can We Make It Work?; Kaunas; Lithuania., 2016.
Koďousková, Hedvika, and Martin Jirušek. "Is Gazprom Pushing East? Exploring Gazprom´s Behavioural Patterns in the Asian Market." The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS) 10 (2016).

2015

Vlček, Tomáš, and Martin Jirušek. "Key factors that drive the Czech Republic coal industry." Coal International 263 (2015).
Vlček, Tomáš, Martin Jirušek, and James Henderson. "Risk Assessment in Construction Process in Nuclear Sector within the Central and Eastern Europe." International Journal of Energy Economics and Policy 5 (2015).
Vlček, Tomáš, Vít Hloušek, Pavlína Janebová, and Magda Komínková. "11. Brněnské politologické sympozium: Třetí dekáda české zahraniční politiky.", 2015.
Vlček, Tomáš, and Martin Jirušek. "EU concerns about nuclear security of supply risks are overstated." EU Today (2015).
Vlček, Tomáš, and Martin Jirušek. "Behavioral Determinants of Russian Nuclear State-Owned Enterprises in Central and Eastern European Region." International Journal of Energy Economics and Policy 5 (2015).
Osička, Jan, Peter Plenta, and Veronika Zapletalová. Diversity of gas supplies as a key precondition for an effective V4 gas market. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2015.
Vlček, Tomáš. "Slovenská ropná diversifikace: z louže pod okap?" Zahraničná politika Neuveden (2015).
Vlček, Tomáš. "Activities of Rosatom State Nuclear Energy Corporation in CEE Nuclear Energy Sectors." In Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises., 2015.
Vlček, Tomáš. Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
Vlček, Tomáš. "Nuclear sector in Central and Eastern Europe: contemporary issues and patterns in Russian SOEs behavior." In The 20th Annual Conference of Central European Political Science Association "Security Architecture in the CEE: Present Threats and Prospects for Cooperation"., 2015.
Osička, Jan, Filip Černoch, Tomáš Dráb, Tomáš Martanovič, and Jiří Vlček. Natural Gas Reverse Flows in the Danube Strategy Region. Current State and Outlook. Praha: The Office of the Government of the Czech Republic, 2015.
Koďousková, Hedvika. "The Russian energy policy towards Asia: case study of Gazprom." In Annual Conference of the Central European Political Science Association (CEPSA)., 2015.
Koďousková, Hedvika, and Petr Ocelík. "China’s Oil and Gas Policy Towards Russia." Geopolitics of Energy 37 (2015).
Martanovič, Tomáš, and Jan Osička. "Privatizace českých tranzitních plynovodů: analýza politického diskurzu." GAS PLYN XCV/2015 (2015).
Jirušek, Martin, Tomáš Vlček, Hedvika Koďousková, Roger W. Robinson, Anna Leshchenko, Filip Černoch, Lukáš Lehotský, and Veronika Zapletalová. Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
Černoch, Filip, and Veronika Zapletalová. "Hinkley point C: A new chance for nuclear power plant construction in central Europe?" Energy Policy Volume 83 (2015).
Dančák, Břetislav, Filip Černoch, Pavla Filipská, Marek Goldbach, Romana Hanžlová, Jaromír Leichmann, Petr Ocelík, Jan Osička, Kateřina Švecová, Vojtěch Wertich et al. Energy Infrastructure and Exploration Areas. Characteristics, Relationships, and Local Acceptance. Brno: MuniPress, 2015.
Jirušek, Martin, Anna Leshchenko, and Filip Černoch. "Russian Energy Interests in the Ukrainian Gas Sector: Strategically Motivated Conduct?" Geopolitics of Energy 37 (2015).
Černoch, Filip, Jan Osička, Robert Ach-Hübner, and Břetislav Dančák. Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
Černoch, Filip, Břetislav Dančák, and Jan Osička. Energiewende: Současný stav, budoucí vývoj a důsledky pro ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
Borshchevska, Yuliya, and Lukáš Lehotský. "Evaluating the Czech Republic’s progress on energy efficiency: major achievements and pitfalls." International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs Vol. XXIV (2015).
Čepelka, Michal, Michal Holan, Tomáš Martanovič, and Tomáš Vlček. "Mankala model pro výstavbu pátého bloku Elektrárny Dukovany." Energetika 65 (2015).

2014

Vlček, Tomáš, Martin Jirušek, and James Henderson. "The Role of Nuclear in European Energy Security." In Regional Energy Development and Energy Security, Bulgaria, Sofia, 28-29 October 2014., 2014.
Vlček, Tomáš, Martin Jirušek, and Tereza Skládanková. "The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment.", 2014.
Vlček, Tomáš, and Vojtěch Šimíček. "Financování politického života.", 2014.
Vlček, Tomáš, Vít Hloušek, and Lubomír Kopeček. "Česko-německý den: Nová tvář Evropské unie?"., 2014.
Vlček, Tomáš, Vít Hloušek, and Lubomír Kopeček. "10. Brněnské politologické sympozium: Zpráva o stavu české politiky.", 2014.
Vlček, Tomáš, and Jan Holzer. "Demokratizace a lidská práva.", 2014.
Osička, Jan, Filip Černoch, Petr Ocelík, and Tomáš Vlček. Technicko-ekonomické aspekty energetiky. Brno: Neuveden, 2014.
Koďousková, Hedvika. "Komparace energetických politik Číny a Japonska." In Perspektívy ázijského storočia, edited by Richard Turcsányi Majer, 145-163. Bratislava: Institute of Asian Studies/CENAA, 2014.
Koďousková, Hedvika, and Martin Jirušek. "Zrušení projektu South Stream je logickým krokem Gazpromu, budoucnost vidí spíše v Asii." EurActiv (2014).
Koďousková, Hedvika, Petra Kuchyňková, Anna Leshchenko, and Martin Jirušek. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
Osička, Jan. "The Czech Shale Gas Moratorium." In The development of the shale gas sector in Poland and its prospects in the Czech Republic – analysis and recommendations, edited by Izabela Albrycht, 71-77. Krakow: The Kosciuszko Institute, 2014.
Černoch, Filip, and Veronika Zapletalová. Energetická politika Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
Černoch, Filip, Martin Jirušek, Hedvika Koďousková, Jan Osička, and Tomáš Vlček. Ropná politika USA: historie a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
Jirušek, Martin, and Filip Černoch. "Strategic and market - based approaches in the energy policy of the European Union." In European Consortium for Political Research - General Conference 2014., 2014.
Jirušek, Martin, and Hedvika Koďousková. "Cancellation of South Stream makes economic sense." EurActiv (2014).
Černoch, Filip, Vladimír Handl, Vladan Hodulák, Oldřich Krpec, Petr Ocelík, Michal Vít, William E. Peterson, and Elsa Tulmets. Germany's new role in the EU: The future of the Berlin-Paris axis in terms of the Czech foreign-politics interests. Brno: Masaryk University, 2014.
Černoch, Filip, and Martin Jirušek. "Proměna státní energetické koncepce z hlediska teoretických přístupů." Energetika 64 (2014).

2013

Vlček, Tomáš, and Filip Černoch. The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic. Brno: Masaryk University Press, 2013.
Vlček, Tomáš, and Filip Černoch. "Aktuální projekty v oblasti skladování a dopravy ropy do ČR." Paliva 5 (2013).
Vlček, Tomáš, Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, and Vratislav Havlík. "Vládnutí v EU po Lisabonské smlouvě a eurokrizi.", 2013.
Vlček, Tomáš, and Filip Černoch. "Zamyšlení nad pozadím současného stavu české elektroenergetiky." Energetika 63 (2013).
Vlček, Tomáš, and Filip Černoch. "Aktuální vývoj ve vybraných hnědouhelných kontraktech v České republice." Energetika 63 (2013).
Schejbalová, Barbora, and Filip Černoch. "Atomausstieg: The withdrawal of Germany from nuclear energy and its impact on energy security and the diversification of energy supply." International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 2013 (2013).
Koďousková, Hedvika. "Čínská „plynová politika“ vůči Rusku a Turkmenistánu v letech 2001–2012." Mezinárodní vztahy 48 (2013).
Osička, Jan, and Filip Černoch. "The Czech Republic: Bringing the Rest Closer to the West?" In North–South Gas Corridor: Geopolitical Breakthrough in Central Europe, edited by Dariusz Kalan Jaro Cwiek-Karpowicz, 15-19. Warsaw: The Polish Institute of International Affairs, 2013.

2012

Vlček, Tomáš, Martin Jirušek, and Tereza Skládanková. "Atlantic and Continental Approaches to Energy Security.", 2012.
Vlček, Tomáš, and Petr Suchý. "Pohled do historie uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice." Bezpečnost jaderné energie 20 (2012).
Zapletalová, Veronika. "Supply of Gas and Oil as a security issue; diversification of sources and routes." In Strategic Energy Challenges: V4 and Bulgaria and Romania: Common Interests, Common Actions., 2012.
Osička, Jan, Filip Černoch, Petr Ocelík, and Tomáš Vlček. Technicko-ekonomické aspekty energetiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Vlček, Tomáš, and Filip Černoch. Energetický sektor České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Vlček, Tomáš. "Jaderná minulost nebo jaderná budoucnost?" In Jeden svět., 2012.
Koďousková, Hedvika, Petra Kuchyňková, and Anna Leshchenko. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Ocelík, Petr, and Filip Černoch. Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Černoch, Filip, and Veronika Zapletalová. "Historie české energetiky." In Energetický sektor České republiky, 63-102. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Černoch, Filip, and Veronika Zapletalová. Energetická politika Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Černoch, Filip, and Veronika Zapletalová. "Zahraničněpolitická dimenze české energetiky." In Energetický sektor České republiky, 407-441. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Černoch, Filip, Martin Jirušek, Hedvika Koďousková, Jan Osička, and Tomáš Vlček. Ropná politika USA: historie a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Černoch, Filip, Łukasz Kister, Jan Osička, Petr Ocelík, Dominik Smyrgala, and Veronika Zapletalová. Shale Gas in Poland and the Czech Republic: Regulation, Infrastructure and Perspectives of Cooperation. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Černoch, Filip, and Tomáš Vlček. "Náklady závislosti ČR na dovozech plynu a ropy a konkrétní návrhy jejího snížení." In Jakou energetickou bezpečnost ČR potřebuje?., 2012.
Černoch, Filip, Břetislav Dančák, Hedvika Koďousková, Anna Leshchenko, Petr Ocelík, Jan Osička, Václav Šebek, Tomáš Vlček, and Veronika Zapletalová. The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Černoch, Filip, Břetislav Dančák, Hedvika Koďousková, Anna Leshchenko, Petr Ocelík, Tomáš Vlček, Veronika Zapletalová, and Jan Osička. Unconventional Sources of Natural Gas: Development and Possible Consequences for the Central Eastern European Region. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

2011

Vlček, Tomáš, and Břetislav Dančák. "Limity efektivity námořní blokády v mezinárodní politice." Politologický časopis / Czech Journal of Political Science 2011 (2011).
Vlček, Tomáš. "Bringing two worlds together." In Where is the energetic future of Central and Eastern Europe?., 2011.
Koďousková, Hedvika. "Chinese energy policy." In International Conference of Young Scholars; Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, edited by Miroslav Klusák, 221-234. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2011.
Ocelík, Petr, and Jan Osička. "Bezpečnost dodávek plynu do regionu V4 se zvýší." GAS PLYN (2011).
Černoch, Filip, Břetislav Dančák, Jana Kovačovská, Petr Ocelík, Jan Osička, Tomáš Vlček, and Veronika Zapletalová. The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011.
Černoch, Filip, Jan Husák, Ondrej Schütz, and Michal Vít. Political parties and nationalism in Visegrad countries. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011.
Černoch, Filip. "Энергетическая политика ЕС после Лиссабонского договора." Časopis Global Politics http://www.globalpolitics.cz/ (2011).
Černoch, Filip. "Slasti a strasti prosazování energetických zájmů v EU." Revue politika 2011 (2011).
Černoch, Filip. "Blaski i cienie promowania polityki energetycznej w Unii Europejskiej." In Bezplodny sojuz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej, edited by Artur Wołek Ond Krutílek, 195-203. Krakow-Brno: Osrodek Mysli Politycznej a Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011.

2010

Vlček, Tomáš, Filip Černoch, and Veronika Zapletalová. "The Possible Dimensions and Potential of Czech-Polish Energy Cooperation." In The Potential and the experience – Polish-Czech cooperation in the Nuclear Energy sector., 2010.
Vlček, Tomáš. "Ruský plyn a evropská (ne)závislost. Narušení tradičně přijímaného vztahu?" Mezinárodní politika XXXIV (2010).
Vlček, Tomáš. "Bezpečnostní hrozby a rizika tankerové přepravy ropy." Global Politics (2010).
Koďousková, Hedvika. "Ligia Noronha – Anant Sudarshan (eds.): India’s Energy Security." Mezinárodní vztahy 45 (2010).
Černoch, Filip, Veronika Zapletalová, and Tomáš Vlček. "Mají volby jasného víČEZe?" Finmag (2010).
Černoch, Filip, and Petr Ocelík. "Czech-Polish Co-operation in the Field of Energy: The Potential of LNG for Energy Security in Central Europe." In Poland and Czech Republic - Fields of Cooperation, 41-58. Warszawa: Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2010.
Černoch, Filip, Tomáš Vlček, and Veronika Zapletalová. "Energetická politika ČR v rozhodování politických stran: agregace a artikulace zájmů z hlediska jejich intenzity a konzistence." on-line Středoevropské politické studie XII (2010).
Černoch, Filip, Břetislav Dančák, Hedvika Koďousková, Petra Kuchyňková, and Anna Leshchenko. Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn - vliv na energetickou bezpečnost EU. Brno: IIPS, 2010.
Černoch, Filip, Břetislav Dančák, Hedvika Koďousková, Petr Ocelík, and Ivana Vrbková. "The LNG option: re-thinking EUs gas supplies?" International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs Vol. XIX (2010).
Balík, Stanislav, Ondřej Císař, Filip Černoch, Stanislav Balík, Ondřej Císař, and Petr Fiala. "Filip Černoch: Energetická politika, s. 141-167." In Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009, 11-27. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.

2009

Vlček, Tomáš. "Aktivity vietnamského organizovaného zločinu v ČR." In Konference Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století., 2009.
Vlček, Tomáš. "Drogová kriminalita vietnamského organizovaného zločinu v České republice." Bezpečnostní teorie a praxe 2009 (2009).
Koďousková, Hedvika. "Čínsko-americké vztahy pohledem energetické bezpečnosti." Politologický časopis 16 (2009).
Dančák, Břetislav, Filip Černoch, Hedvika Koďousková, Petr Ocelík, and Ivana Vrbková. Liquid Natural Gas: a potential for energy security of the European Union. IIPS, 2009.
Černoch, Filip. "Energetická politika Evropské unie; pozice na půli cesty." In Evropská energetická bezpečnost, 65-84. Praha: Čeněk Aleš, 2009.

2008

Černoch, Filip, and Břetislav Dančák. "Energetická bezpečnost v Evropě a pozice České republiky." Praha: CEVRO, 2008.

2007

Černoch, Filip. "Ropná zbraň: strašák, nebo reálná hrozba?" Mezinárodní vztahy 3/2007 (2007).
Černoch, Filip. "Stabilita zdrojových oblastí a bezpečnostní hrozby." In Energetická bezpečnost a zájmy České republiky, 23-26. Brno: IIPS, 2007.